Thursday, November 4, 2010

ਤੂੰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗਾ, ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਢਲ ਜਾਣਾ ।
ਪਰ ਤੇਰੇ ਖਰਵੇ ਸੇਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਜਾਣਾ ॥

ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਉਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀ,
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣਾ ॥

ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਕੇ ਪਾਲਿਆ ਵੇ,
ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿਚ ਗਲ ਜਾਣਾ ॥

ਬੜੇ ਖਾਬ ਸਜਾਏ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ, ਪਾਕ ਧੂੜ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੇ,
ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਲ ਜਾਣਾ ॥

ਲੱਖ ਚੋਟਾਂ ਸੀਨੇ ਜਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਾ,
ਇਹ ਜਨਮ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸਦੀ, ਯਾਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਲ ਜਾਣਾ ॥

ਰਵਿੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ
੨੩/੦੬/੨੦੧੦

No comments:

Post a Comment