Thursday, November 4, 2010

ਕੁਆਰਾ ਸੁਪਨਾ

ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣਿਆ,
ਇੱਕ ਕਲੀ ਦੇ ਖਿੜ੍ਹ ਜਾਵਣ ਦਾ ।

ਪਲਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ,
ਸੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਣ ਦਾ ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀ ਨਜਰ ਕੁਵੱਲੀ,
ਹਰ ਇਕ ਚੇਹਰਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ।

ਕੁਝ ਹੋਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੀਆਂ,
ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਣ ਦਾ ।

ਸੁਫਨਾ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ,
ਮਾਂ ਆਖ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ।

ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੋ,
ਕਰੋ ਅਦਾ ਕਰਜ ਕੁਰਲਾਵਣ ਦਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ।

No comments:

Post a Comment